Terjemah Shahih Tafsir Ibnu Katsir 1 set [PIK-001]

Pengiriman Dari :
Stok
1
Terjual 1
Berat 14.000  gram
Kuantitas

Komentar Untuk Terjemah Shahih Tafsir Ibnu Katsir 1 set [PIK-001]

Reputasi Produk Terjemah Shahih Tafsir Ibnu Katsir 1 set [PIK-001]

Belum ada reputasi untuk produk ini

Deskripsi

Buku Tafsir Ibnu Katsir ini merupakan diantara buku tafsir yang diterima oleh banyak kalangan dan diantara buku yang banyak tersebar ditengah-tengah kaum muslimin. Imam ibnu katsir dalam menyusun buku ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan bahkan hampir seluruh hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ada pada buku tafsir ini.

Buku Tafsir Ibnu Katsir kemudian diringkas oleh Syaikh Shafiurrahman Al Mubarakfuri dengan memberi judul pada setiap pembahasan, serta menyandarkan hadits-hadits yang tercantum kepada orang yang meriwayatkannya, dan juga menseleksi hadits-hadits pada buku tafsir ini.

Pada buku edisi terjemah ini, ada beberapa kelebihan diantaranya adalah:

  1. Pencantuman nomor ayat dan surat.
  2. Mencocokkan hadits-hadits yang ada pada buku ini dengan merujuk hasil takhrij Syaikh Hani Al Haaj baik dari sisi pengesahan dan juga penomoran hadits. Apabila pengesahan berasal dari buku Syaikh Albani, maka dicocokkan dengan penomoran pada buku beliau, apabila tidak ada maka pengesahan dirujuk pada buku asli dan juga disertai pengesahan dari ulama terkemuka.
  3. Dan masih banyak lagi